Memurun refakat izni var mı?
Memurun refakat izni var mı?
17 Mayıs 2014 Cumartesi - 11:50
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
memurun-refakat-izni-var-mi

Özellikle son 10 yılda memurların özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yapıldı. Başta mazeret, hastalık ve ücretsiz izin gibi konularda memurlar lehine yapılan düzenlemeler maalesef uygulamacı memurların bilgi sahibi olmamalarından dolayı mağduriyetler yaşanıyor.

6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 105. maddesinde yapılan değişiklikle devlet memurlarınca kullanılacak hastalık ve refakat izni sürelerinde değişikliklere gidildi. Bu kapsamda Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
657 sayılı Kanunun 105. maddesinde belirtilen hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususların yönetmelikle düzenleneceği hususu belirtilmiştir. Memurlara 657 sayılı Kanunun 105’inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;
 
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
 
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
 
Düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alacak. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.
 
Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
 
Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
 
İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
 
Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur.
 
Ancak özellikle taşrada çalışan İnsan Kaynakları/Personel servislerinde çalışan memurların ve refakatçi izninde kullanılacak sağlık raporlarını düzenleyecek sağlık kurumlarının bu uygulamadan haberdar olmaması mağduriyetlere neden oluyor.
 
Umarız Sağlık Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı bu konuyu açıklayan ve hem sağlık kurumlarının ve hem de kamu kurumlarının uygulamanın usul ve esaslarıyla düzenlenecek raporlar/belgeler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar.
Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.