Kastamonu Üniversitesi 21 Akademik Personel Alacak
Kastamonu Üniversitesi 21 Akademik Personel Alacak
27 Haziran 2016 Pazartesi - 08:15
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
kastamonu-universitesi-21-akademik-personel-alacak

Kastamonu Üniversitesi 21 Akademik Personel Alacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

                                      AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR.

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdbmevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatta bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.  Müracaatta İstenen Evraklar:

1.       Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgileri belirtilen müracaat dilekçesi.

2.       Özgeçmiş

3.       2 adet fotoğraf 4.   Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5.       Yabancı Dil Belgesi.

6.       Doktora ve/veya Doçentlik belgeleri (Onaylı suretleri)

7.       Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

8.       Yardımcı Doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar Doktora/Uzmanlık Belgesi (Doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili müracaat dilekçelerinde belirteceklerdir. (Yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin internet sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

9.       Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna müracaatlar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evraklar, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

10.   Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

 

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve  Doçent  adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı dosyalar ile postayla yapılan müracaatlar geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların müracaat dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Okul öncesi eğitim programı üzerine doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Müziğin resime etkisi üzerine doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yardımcı Doçent

3

1

Mesleki gelişim modeli üzerine doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

2

Anlatım etkinliği üzerine doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

Uygur tarihi üzerine doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Doçent

3

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk

Lehçeleri ve Edebiyatları

-

Yardımcı Doçent

3

1

Kıpçak Türkçesi üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

3

1

Avrupa güvenlik ve savunma politikaları üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler 

Siyasi Tarih

Yardımcı Doçent

3

1

Türkiye İsveç ilişkileri üzerine doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlı kelam geleneği üzerine doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

4

1

Mutasavvıfların tasavvuf görüşleri üzerine doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri 

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

3

1

Balkanlarda sofilik ve tasavvuf alanında çalışmış olmak.

Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

 

Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve

Nanoteknoloji

Mühendisliği

-

Doçent

2

1

 

Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve

Nanoteknoloji

Mühendisliği

-

Doçent

2

1

 

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Odun Mekaniği ve Teknolojisi

Profesör

1

1

 

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Odun Mekaniği ve Teknolojisi

Yardımcı Doçent

3

1

 

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Endüstrisi Makineleri ve

İşleme

Yardımcı Doçent

2

1

 

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Yardımcı Doçent

3

1

Balık yetiştiriciliğinde anestezik maddelerin metot ve uygulamaları üzerine doktora yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm ve Otel

İşletmeciliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

 

 

Habere İlişkili Dosyalar :
Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.