Kamu Personellerini İlgilendiren Kritik Görüş!
Kamu Personellerini İlgilendiren Kritik Görüş!
18 Mayıs 2014 Pazar - 15:30
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
kamu-personellerini-ilgilendiren-kritik-gorus

Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu bir görüşle binlerce kamu personelini yakından ilgilendiren son derece kritik görüşler vermektedir.

Bazen Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu bir görüşle binlerce kamu personeliyle ilgili olarak son derece kritik görüşler vermektedir. Bu görüşlerle ya ciddi bir sorun çözülmekte ya da ciddi sorunlar katlanarak devam etmektedir.

6111 sayılı Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişliklerin 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele uygulanmasında ilişkin yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı 18/05/2011 tarihli ve 7115 sayılı görüşüyle kritik açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre:

1.) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışan sözleşmeli personele; 15/4/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinde yer alan hükümlere göre işlem tesis edilmesi gerekmekte olup, eşi doğum yapan sözleşmeli personelin 10 günlük babalık izninden faydalanabileceği, ancak sözleşmeli personelin kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 399 sayılı KHK de yer alan izinlerin verilmesi gerekmektedir.

2.) İlk defa göreve başlatılan sözleşmeli personelin deneme süresi içinde memuriyetten çıkarma dışında ceza alması halinde bu ceza gerekçe gösterilerek sözleşmesinin fesh edilemeyecektir.

3.) Ödül veya başarı belgesi almayan fakat geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olanlar hakkında da disiplin cezası verilmesinde tahfif (hafifletme) uygulanabilecektir.

4.) Başarı ve üstün başarı belgesi uygulaması, sözleşmeli personel hakkında uygulanmayacaktır.

5.) Sözleşmeli personele verilecek aile yardımı ödeneğinin 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesi gerekmektedir.

40 gün yıllık izne hak kazandım mı?
02/07/2013 tarihinde sözleşmeli memur olarak göreve başladım. Yaklaşık 1-2 ay sonra kadroya geçtim. Asaletim onaylandı diye biliyorum. Şu an yaklaşık 10 aylık memurum. Göreve başlamadan önce 15 ay olarak askerlik yaptım. 02/07/2014 tarihinde yıllık iznim kendiliğinden gelecek. Yalnız askerlik süremin yıllık izin bakımından değerlendirildiğinde 10 aylık memuriyet ve 15 aylık askerlik hizmeti birlikte değerlendirilip tarafıma 25 ay hizmet süresine müteakiben 40 günlük izin verilir mi? Eğer verilirse, bu konuda komisyona başvuru yaparken hangi kararları sunmam gerekiyor?

657 sayılı Kanunun yıllık izin başlıklı 102 nci maddesinde; 'Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir' hükmüne yer verilmiştir.

Bu maddede yer verilen hizmet kavramıyla ilgili olarak 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Daha önce bu köşede detaylarıyla ifade ettiğimiz üzere, 2 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 41 inci madde sözleşmeli personele kadro verilmesi sağlanmıştı.

İşte yukarıda yer verilen soru 6495 sayılı Kanunla kadroya geçirilen sözleşmeli personelin durumuyla ilgilidir. Bu bağlam da soru çerçevesinde ve yukarıda belirtmiş olduğumuz mevzuat çerçevesinde konuyu açıklayacağız.

Yıllık izinlerin adaylıkla ilgisi yoktur

Öncelikle Devlet memurunun yıllık izin kullanımında adaylık durumunun bir ilgisi bulunmamaktadır. Yıllık izinde esas alınan husus kazanılmış hak aylık derecesinde esas alınan hizmet süresidir. İlgilinin Kanun gereğince memuriyet kadrosuna geçirilmesi ve bunlar hakkında asil memur gibi işlem yapılması yani adaylık hükümlerinin uygulanamaması askerlik süresinin memuriyet kadrosuna atanıldığı andan itibaren kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durum ise askerlik süresinin yıllık izinde esas alınması anlamına gelmektedir. Normal şartlarda askerlik süresi yıllık izinlerde asalet tasdikinden sonra değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla ilgilinin memuriyete geçtiği 02/09/2013 tarihinde askerlik süresinin ilave edilmesiyle hizmet süresinin 17 aylık olduğu, 02.05.2014 tarihinde ise 25 aylık hizmet süresini doldurması nedeniyle 40 gün izne hak kazanıldığını söyleyebiliriz.

Başsağlığı ve ödenmesi gereken bedel

Her büyük facia sonrasında teknik ve siyasi tartışmalar yapılır ama sonuç hiç değişmez. Bu olay sonrasında da hesap verme ve hesap sorma mantalitesi değişmediği sürece bir arpa boyu mesafe alınması da söz konusu olmayacaktır. Daha önce bu köşeden denetim sistemiyle ilgili birçok eleştiride bulunmuştuk. Ancak, kamu denetim sisteminde iyileştirme olmadığını söylemek için müneccim olmaya da gerek yoktur. Hesap sormaya alışmış bir denetim sistemi, hesap vermediği sürece sonuca ulaşmak elbette mümkün değildir.

İnsani duyguları olan hiç kimse böyle bir faciayı isteyemez ve davetiye çıkaramaz. Ancak, almadığınız bazı önlemler facianın küçük habercileridir. Bu facia sonrasında da suçlular aranacak, bulunacak ya da bazı kurbanlar seçilerek konu kapatılıp gidecektir. Olan oldu, ne yapalım diğer insanlar mağdur mu olsun, ölenle ölünmez ki gibi klasik sarmalın içerisinden çıkılmadıkça bundan sonra da küçük veya büyük benzer facialar kaçınılmazdır.

Denetim süreci dahil ihmalde dahli olan idari veya siyasi zincirin her halkası bedel ödemek zorundadır. Bu bedel ödenmediği sürece toplum olarak sürekli bedel ödemek durumunda kalacağımızın bilinmesi gerekmektedir.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet kederli yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Allah böyle acılar yaşatmasın diyoruz.

Memurhaber.com

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.