Derece ve Kademenin Maaşa Etkisi
Derece ve Kademenin Maaşa Etkisi
01 Temmuz 2014 Salı - 05:45
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
derece-ve-kademenin-maasa-etkisi

Derece yükselmesinin maaşıma etkisi nasıldır?

 

‘Memurun Derece Yükselmesinin Maaşına Etkisi’ başlıklı yazınızı okudum. Ben büyükşehir belediyesine bağlı bir genel müdürlükte 6/2 derece kademeli bir müfettiş olarak 7.5 yıldır çalışmaktayım. Bulunduğum 6/2 derece kademeden torba yasa ile 3′üncü dereceye atanmam halinde maaşımda ne kadar bir artış olur?

Derece yükselmesi yapmanız halinde maaş kalemlerinde nasıl bir artış olacağını maddeler halinde izah edelim.

1- 375 sayılı KHK’nin ek ödeme oranlarını gösteren (I) sayılı cetvelinin A-ı bendinde; büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanların ek ödeme oranlarının % 163 olduğu belirtilmiştir. Daha önce ek ödeme oranınız ise % 160 idi. Bu ödemenin mali getirisi: 9500*0,076998*% 3 = 21,94 TL’dir. (Sadece damga vergisi kesilir)

2- Ek göstergeniz 1300 den 2200′e yükselecektir. 900* 0,076998 = 69,3 TL (G.V., emekli kesintisi ve damga vergisi kesilir)

3- Yine aylık göstergeniz 785′den 1020′ye çıkacaktır. 235* 0,076998 = 18,09 TL (G.V., emekli kesintisi ve damga vergisi kesilir)

4- Yan ödeme göstergeniz Türkiye genelinde denetim yapıyorsanız Temininde Güçlük Zammınız 1500′den 1800′e çıkacaktır. Ayrıca, İş Güçlüğü Zammınız da 150 puan artacaktır. Buna göre yan ödeme puan artışınız; 450* 0,024416 = 10,99 TL’dir. (G.V. ve damga vergisi kesilir)

Bunların dışında maaş kalemlerinizde başka bir değişiklik olmayacaktır.

Aile yardımı alabilir miyim?

SGK’lı olarak çalışmaktayım. Eşim 657 Sayılı yasa ile öğretmen olarak çalışmaktadır. Doğum izninin tamamını kullandı daha sonra 6 ay ücretsiz izin aldı. Bu 6 aylık süre içerisinde kurumdan çocuk ve aile yardımı alabilir mi? M. Baysal

Aile yardımıyla eş yardımının zaman zaman karıştırıldığı ve birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Oysa ki aile yardımıyla eş yardımı farklı kavramlardır. 657 sayılı Kanun’un 202′nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan ödemenin tamamına aile yardımı ödeneği denilmektedir.

657 sayılı Kanun’un 202′nci maddesine göre aile yardımı ödeneğiyle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

1- Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72′nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir.

2- Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. 657 sayılı Kanun’un 202′nci maddesinde yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

3- Dul memurların çocuklarına da aynı hükümler çerçevesinde ödeme yapılmaktadır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilmektedir.

4- Sayıştay kararına göre memurun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte olduğundan ve bu süre içinde aylık ödenmediğinden, memur olan diğer eşe aile yardımı ödenmesi mümkündür. (Salim Kahramanoğlu: Bütün Yönleriyle Aile Yardımı Ödeneği, Uzmanbakış Dergisi sayı:2)

Bu açıklamaların yanında, aylıksız izin döneminde aylık vb. ödemeler alınmadığından, bu dönemde aile yardımı ödeneği alınmaz. Ayrıca, sizin çalıştığınız dikkate alındığında eşiniz, aylıksız izinli olmasaydı dahi yine eş yardımı alamazdı.

Ek göstergemin 3000 olması gerekmez mi?

Daha önce Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalışırken İş-Kur’a eğitim uzmanı olarak atanmış ve 3000 olan ek göstergem 2200 olmuştu. Şimdi kadro ve unvanımda yeni değişiklik olmuş olup, aynı kurumda İl Müdür Yardımcısı olarak atandım. Atanma yazımda: Eski kadro derecesi ve aylığı: 1/1-3; 1440 +2200, yeni kadro derecesi ve aylığı: 1/1-3; 1440 +2200 olarak geçmekte, yani aynısı. Daha önce kurumumuza Milli Eğitim’den naklen atanarak geçen bir arkadaşımız ise; eski kadro derecesi ve aylığı: 1/1-4 1500 +3000; yeni kadro derecesi ve aylığı: 1/1-4 1500 +3000 olarak geçmişti. Eğitim hizmetleri sınıfından geçtiği için 3000 göstergeden görünmesi doğrudur; ancak benim 2200 ek göstergeden gösterilmem (Daha önce 6 aydan fazla belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunduğumdan) yanlış değil midir?

Daha önce bu konuyu 21.04.2012 tarihli yazımızda detaylı bir şekilde açıklamıştık.

657 sayılı Kanun’un 43/B bendinde; ‘Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz’ hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince öğretmen, mühendis, doktor vb. unvanlı kadrolarda bulunup da kurumların 1, 2, 3 ve 4′üncü dereceli kadrolarına atananlara daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge uygulanmaktadır. Yani mühendis olarak görev yapan bir personel 1. dereceli şube müdürü veya il müdür yardımcısı kadrosuna atanırsa 3600 ek göstergeyi almaya devam edecektir. Ancak, sizde olduğu gibi daha önce kariyer bir meslekte bulunmayanlar ise il müdür yardımcısı olarak atansalar dahi 2200 ek gösterge alacaklardır. Arkadaşınızın öğretmen kökenli olması nedeniyle il müdür yardımcısı olduğu için 3000 ek göstergeden faydalanması doğrudur. Ancak, sizin emeklilik kesintileriniz daha önceki durumunuz nedeniyle 3000 ek gösterge üzerinden olacaktır ve fark kesintilerin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekecektir.

Ahmet Ünlü/Yenişafak

Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.