6191 Sayılı Kanun hakkında genel yazı yayımlandı
6191 Sayılı Kanun hakkında genel yazı yayımlandı
31 Mart 2016 Perşembe - 07:42
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
6191-sayili-kanun-hakkinda-genel-yazi-yayimlandi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 6191 Sayılı Kanun hakkında genel yazı yayımlandı

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Bağımsız Çalışanlar Daire Başkanlığı

Sayı: 51681548-10102-2015-E.l787238     25/03/2016
Konu: 6191 Sayılı Kanun

 

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen geçici 32 nci maddesi ile 12/Mart/1971 tarihinden 6191 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar yargı denetimine kapalı idari işlemler nedeniyle veya Yüksek Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikliklerinin kesildiği tarihten 22/3/2011 tarihine kadar geçen sürede uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış olan sürelerine ait kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet sürelerine ait kurum karşılıklarının defaten ilgili Komutanlıkça Kurumumuz hesabına yatırılması halinde, bu sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesi gerektiği 2011/38 sayılı Kurum genelgesi ile duyurulmuştur.

Bu durumda olanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen sigortalı sürelerine ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların sigortalılıklarının değerlendirilmesi ile ilgili işlemler 2013/11 sayılı genelgede yapılan açıklamalar doğrultusunda yapılmakta iken, konuya ilişkin gelen yoğun talepler üzerine Genel Müdürlüğümüzce yeni bir düzenleme yapılarak , 11/12/2014 tarih ve 2014/32 sayılı genelge ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlarla ilgili prim ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmemekle beraber bunlardan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin on yedinci fıkrası, geçici 44, geçici 51, geçici 56 ve 926 sayılı Kanuna 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen geçici 32 nci maddesi uygulananlarla ilgili olarak prim ödemelerinin karşıladığı sürelerin hizmet olarak bildirileceği, prim ödenmeyen sürelerinin ise hizmet olarak bildirilmeyeceği duyurulmuştur.

 

Bunun sonucunda, 6191 sayılı Kanun ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci madde kapsamında olup Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten 22/3/2011 tarihine kadar geçen süre içerisinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen sigortalı sürelerine ilişkin prim borcu bulunanlar hakkında Genel Müdürlüğümüzün 2013/11 sayılı ve bu genelgeyi değiştiren 11/12/2014 tarihli ve 2014/32 sayılı genelge doğrultusunda iki ayrı işlem tesis edilmiştir. Dolayısıyla prim borcunu yatıranlar ile yatırmayanlar arasında farklı uygulamalar bulunmaktadır.

Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten 22/3/2011 tarihine kadar geçen süre içerisinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı geçen sürelerine ilişkin prim borcunu Kanunun yürürlüğe girdiği 22/3/2011 tarihi ile uygulamanın değiştiği 11/12/2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih arasında primini yatırmış olanların bu döneme ait kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı veya itibari hizmet sürelerine ait kurum karşılıklarının Türk Silahlı Kuvvetlerinden tahsil edilmek suretiyle, 4/b kapsamında ki sigortalılık süreleri için tahsil edilen tutarlar sigortalıya iade edilecek olup, ilgili kurumca bu döneme ait kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı veya itibari hizmet sürelerine ait kurum karşılıkları tahsil edilmediği sürece 4/bkapsamında ödenen tutarların iadesi yapılmayacaktır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ahmet AÇIKGÖZ 
Genel Müdür

Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.