poli0
poli0
05 Ekim 2015 Pazartesi - 16:10
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir

AFP

~~Savaşta birincil zayiat hakikatte olur” Aeschylus (MÖ 525 – MÖ 456)
31 Ocak 2014, 25 yıl önce başlayan Global Polio Eradikasyon Girişiminin karşı karşıya kaldığı en zorlu ve göze batan salgınlardan biri olan ve Orta Doğuda halen süren çocuk felci salgınına karşı uluslararası acil cevabın başlangıç fazının tam ortasıdır.
Zorluklar, bu salgının boyutuna ya da yayılma hızına bağlı değildir. Bu güne kadar, Suriye Hükümetince laboratuarda konfirme edilmiş 23 olgu bildirildi. (2) Gözden kaçan olgular ve karşıt güçlerin kontrol ettiği bölgelerden bildirilen ancak henüz hükümet rakamlarında gösterilmeyen 13 konfirme olgu da hesaba alınsa dahi bu salgın, son yıllarda Somali, Kongo Cumhuriyeti ve Tacikistan gibi ülkelerde görülen ve yüzlerce kişiyi felçli bırakan patlayıcı salgınlardan daha küçük. (3)
Bununla beraber bölgenin Sağlık Bakanlarının salgını “tüm üye devletler için bir acil durum” (4) olarak deklare etmelerinden sonraki 24 saat içinde, kitlesel çok ülkeli acil durum cevabının ana hatları üzerinde anlaşmaya varıldı; Suriye Hükümeti salgına cevap için gereken bivalan oral polio aşısının ruhsatını ve karşıt güçlerce kontrol edilen bölgelerdeki kontrol hatlarından geçerek dağıtımını kolaylaştırmayı hızla onayladı. Krizin tüm taraflar tüm çocukların aşılanmasını garantilemek için hızla taahhüt altına girdiler
Gerçi bu cevap planının tam olarak yerleşmesi, Suriye kamu altyapısının ve sağlık sisteminin enkazının içinde, aktif çatışma ve güvenlik yokluğu ve güven eksikliği ortamında ve II Dünya Savaşından bu yana görülen en büyük mülteci krizlerinden biri esnasında, her çocuğa ulaşabilmek için büyük güçlüklerin yenilmesini gerektirdi. Bu zorluklar, –tüm Suriyeli çocukları korumak için mümkün olan her şeyi yapmaktan ve global polio eradikasyonundaki muazzam uluslararası yatırımdan daha çok- BM temsilcileri ve özellikle WHO’nun “bir aşılama kampanyasını bloke ettiği” (5) “polio örneklerinin test edilmesini engellemeleri” gibi yanlış temelsiz suçlamalar” (6) ve temel insani prensiplerin sürekli göz ardı edilmesiyle daha da karmaşıklaştı.
Her gün bu çatışmanın tüm taraflarından binlerce yerel ve uluslararası halk sağlığı çalışanı, toplum üyeleri ve gönüllüler, tüm Suriyelilere temel hizmetleri, özellikle de aşılama sağlayabilmek için yaşamlarını riske attılar. İçinde çalıştıkları ortamın karmaşasının doğru bir şekilde anlaşılması ve bilginin eksik olduğu ya da güvenlik nedenleri ile paylaşılmadığı yerlerde spekülasyon ve suçlama yapılmaması çok önemlidir.
Bu salgının bağlamı önemlidir. Son iç kaynaklı polio vakası 2005’te görülen Mısır istisna tutulursa, birlikte planlanmış, yerel olarak koordine edilmiş çabaların sonucu olarak Orta Doğunun çoğunluğunda 1990’lardan beri hastalık bulunmuyor. (7) Bu başarıyı Pakistan, Nijerya ve yakınlara kadar Hindistan’dan gelebilecek vahşi poliovirüs importasyonundan korumak hep bir öncelik oldu. Suriye krizinin şiddetlendirdiği artan polio riskinin (ve aşı ile önlenebilen başka hastalıkların da) fark edilmesi ile WHO, UNICEF ve işbirlikçileri, Suriye içinde Mart 2011’den 2012 sonuna kadar en az 5 aşılama kampanyasının organize edilmesi ve desteklenmesine yardımcı oldu.
Çevre ülkelerde, rutin bağışıklama kapsamının düşük olduğu bölgelerde oral polio aşısı ile (OPV) kitlesel aşılamalar yapılırken, mülteciler de varış noktalarında veya kamplarda ev sahibi hükümetlerce veya B. M. Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından sistematik olarak aşılandı. (8) 2012 Aralığında Kahire kanalizasyonlarında ilk olarak Pakistan kaynaklı poliovirüs belirlendi. Hızla bir kitle aşılaması cevabı uygulamaya kondu ve tüm bölge alarma geçirildi. (9) Suriyeli çocukların özel duyarlılığının farkında olmakla, ülke çapında halen 450’den fazla bildiri noktasından oluşan ve çoğu karşıt güçlerin kontrolündeki bölgelerde bulunan WHO’nun Erken Uyarı, Alarm ve Cevap Ağı dahil sürveyans artırıldı. Aynı zamanda 2013 Ocağına kadar, güvenlik eksikliği nedeni ile aktivitelerin 1 ay geciktiği Deir al-Zour dahil tüm Suriye’nin 14 vilayetinde 1.5 milyondan fazla çocuk polio’ya karşı (ve 1,3 milyon kızamığa karşı) aşılandı. Bu gayretlere rağmen, 2013 Şubatında İsrail kanalizasyonunda ve 2013 ortasında işgal altındaki Filistin bölgesinde vahşi poliovirüs tip 1 bulunmasından sonra risk yükseldi. (10) Kasım – Aralık aylarında bölge çapında kitlesel aşılama kampanyaları planlanırken Suriye’de ilk polio felç olgusu bildirildi.
Karşıt güçlerce kontrol edilen bölgelerden sağlanan bilgiler, 19 Ekim 2013’te WHO’nun Suriye’de polio salgını ile ilgili ilk uluslararası alarmı vermesini getirdi. (11) 5 gün içinde ulusal çapta bir aşılama kampanyası başlatıldı, bu sefer 600 000’i Raqua, Şam kırsalı ve Deir al-Zour’dan olmak üzere aşılandığı bildirilen çocuk sayısı 2 milyona ulaştı.
Bununla beraber, özellikle karşıt güçlerin kontrolündeki bölgeler ve kuşatma altındaki bölgelerde aşıya erişim başarılamadı. WHO, aşı kapsam alanındaki majör gedikler, özellikle Kuzey Suriye hakkındaki bilgileri bir araya getirdi ve Suriye hükümeti, işbirliği yaptığı kurumlar ve komşu ülkelerle, her izleyen kampanyada bu gedikleri kapamaya yönelik ilave yaklaşımlar üzerinde açıklıkla tartıştı.
Suriye’de yapılan en son kampanyanın ilk sonuçları 3 milyona yakın çocuğun aşılandığını, OPV’nin son iki yıldaki herhangi bir zamandan fazla olacak şekilde bölgelerin tümüne olmasa da büyük çoğunluğuna ulaştığını düşündürüyor. (12) İlk sonuçlar, çok sayıda kaynak arasında tutarlı olacak şekilde, Suriye vilayetlerinden üçü hariç tümünde aşılama kapsamının %85 üzerinde olduğunu, bu üç bölgeden ikisinde %75 üzerinde olduğunu düşündürüyor. Kuşatma altındaki toplumlar da dahil olmak üzere ciddi sayıda çocuğa hala ulaşılamadı ve tüm tarafların, tüm Suriyeli çocukların aşılanması için gerekli olan aşıyı sağlayabildiğini garantilemek için daha fazla gayret gerekiyor.
Kapsamlı sürveyans bilgisi toplamak, birleştirmek ve dağıtmak, aşıya erişim ve kapsam genişliğini değerlendirmek kadar güçtü. Herhangi bir polio vakasının hemen bildirilmesi, adam akıllı araştırılması ve nerede olduğuna bakılmaksızın hızla buna göre hareket edilmesini güvenceye almak için, tüm insani kuruluşlar ve sağlık otoriteleri teşvik edildi.
Olağan bir vaka araştırmasından hangi laboratuarın sonuçlarının kabul edileceğine ve Suriye Hükümetince ulusal rakamlarına kaydedileceğine kadar her şey üzerinde hatırı sayılır pazarlıklar gerekti. WHO bu salgının maruz bıraktığı uluslararası riski ve ilave cevap gerekliliklerini değerlendirmede kendi akreditasyon verdiği tüm laboratuarlardan gelen sonuçları itibara almaktadır; herhangi bir laboratuvardaki herhangi bir testi engellemek için ne sebebi ne de aracı yoktur.
WHO, tüm insani görevlilere karşı Suriye içinden olsun ya da komşu ülkelerden olsun getirilen kısıtlamalara rağmen tüm insani çalışmalarında olduğu gibi, toplumlara yardımcı olmada bu krizin tüm taraflarına karşı tarafsızdır. Suriye’de sağlık müdahaleleri ve hizmetleri ile tüm Suriyelilere ulaşmak için, ülke çapında yerel sağlık çalışanları ve sağlık otoriteleriyle, yerel ve uluslararası hükümet dışı organizasyonlarla (HDO), BM temsilcileriyle, sivil toplum gruplarıyla, Suriye Arap Kızılay’ı ile ve başka insani işbirlikçilerle çalışıyoruz. (13) Örneğin WHO, geçen 12 aylık süre içinde ve ileri derecede zor koşullar altında, hem hükümet kontrolündeki hem de karşıtların kontrolündeki bölgelerde 4.6 milyon insanın gereksinimlerini karşılamak için ilaç ve malzeme de dağıttı, 2500’den fazla sağlık çalışanını eğitti ve 36 HDO aracılığı ile sağlık hizmeti sunumunu destekledi. (14)
Suriye ve Orta Doğudaki bu polio salgınını kesmek yolunda beklentilerimiz ümit vericidir. Tarihi yüksek aşılama kapsayıcılığı oranları nedeni ile Suriye’de polio’ya karşı genel hassasiyet nispeten düşük ve 2 yaştan küçük çocuklarda yoğunlaşmış durumdadır. Suriyeliler çocuklarının iyiliği ile derinden ilgilidir ve aşılamaya karşı talep yüksektir; çatışmaların herhangi bir tarafı süren OPV kampanyalarına karşı muhalefet ifadesinde bulunmadı. Dahası Suriye’ye kış geldi ve gelişiyle birlikte, OPV kitle aşılamasının etkisinin en yüksek olduğu sırada, poliovirüs geçişi için düşük sezonu da getirdi
Suriye polio salgınına verilen cevabın ortasında, özellikle aşıya erişim, kapsama oranı ve sürveyans performansı açısından birçok önemli program göstergesi iyileşiyor. Suriye’de programın hayata geçirilmesinde kalan gediklere yönelmek ölümcül derecede ciddi bir meseledir; bu zorluğun doğru olmayan bilgilerle bir araya gelmesi, çok güç ve tehlikeli operasyon ortamını gereksiz yere karmaşıklaştırıyor.
 

Etiketler : afp,

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.