Memurlar kaç defa istifa edip dönme hakkına sahiptir?
Memurlar kaç defa istifa edip dönme hakkına sahiptir?
24 Haziran 2014 Salı - 13:55
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
memurlar-kac-defa-istifa-edip-donme-hakkina-sahiptir

657′ye tabi bir devlet memuru istifa dilekçesini verdikten sonra tekrar atanmaları için ne kadar süre geçmesi gerekir? Memurlar kaç defa istifa edip dönme hakkına sahiptir?

 

İşte cevabı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı 92 maddesinde “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 Kanunun “Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları” başlıklı 97 maddesinde”Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar.”hükmü yer almaktadır.

Belirtilen hüküm uyarınca devlet memuru olan ve ilerde memur olma niteliğini taşıyan kişilerin memur olma nitelikleri maddede belirtilen 6 ay, 1, 3 yıl süreyle ve süresiz olarak kaybetmelerine neden olmaktadır.

Söz konusu süreler istifa edenler için;
- Dilekçenin kabul edilip ilişik kesmesinden itibaren,
-1 ay geçmesine rağmen onaylanmayan dilekçeler için memurun 1 ay sonunda işi bıraktığı tarihten,
İtibaren başlamaktadır.

Mustafi sayılan memurlar için bu süreler ise;
Devamsızlığın 10 uncu gününün sonu itibariyle veya diğer mer’i hükümler uyarınca sürelerinde göreve dönmeyenler müstafi sayılmaları sebebiyle bu günden itibaren başlamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; çekilme dilekçesi üzerine dilekçesi 8 günde onaylanan ve ilişiğini kesen devlet memurunun usule uygun çekilmesi sebebiyle 6 ay bekleme süresine tabi olmaktadır.

Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.