Hacettepe Üniversitesi 41 Akademik Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi 41 Akademik Personel Alacak
27 Haziran 2016 Pazartesi - 08:35
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
hacettepe-universitesi-41-akademik-personel-alacak

Hacettepe Üniversitesi 41 Akademik Personel Alacak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 27 Haziran-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. 

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir. 

   Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi  (Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu,  akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri web adresinden temin edilebilir. 

 Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE, 

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI 

KADRO ÜNVANI

 

KADRO SAYISI

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi     

 

Yrd. Doçent (2) 

 

 

1

Ortodonti                                  

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

Yrd. Doçent     

 

 

1

Biyokimya                               

 

Yrd. Doçent (3) 

 

 

1

Eczacılık İşletmeciliği              

 

Yrd. Doçent (4) 

 

 

1

Farmasötik Mikrobiyoloji        

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Yrd. Doçent (5) 

 

 

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

 

Yrd. Doçent (1) (6)

 

 

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı           

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Yrd. Doçent (1) (7)

 

 

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

Profesör (8)        

 

 

1

Fen Bilgisi Eğitimi                    

 

Doçent  (9)         

 

 

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Doçent (10)        

 

 

1

Eğitim Programları ve Öğretim 

 

Yrd. Doçent (11) 

 

 

1

İlköğretim Matematik Eğitimi 

 

Yrd. Doçent (12) 

 

 

1

Ortaöğretim Matematik Eğitimi 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

Yrd. Doçent (13) 

 

 

1

Genel Biyoloji                          

 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

Profesör (14)      

 

 

1

Kadın-Doğum Hastalıkları Hemşireliği 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Yrd. Doçent (1) (15)

 

 

1

Ticaret Hukuku                                    

Profesör (16)      

 

 

1

Milletlerarası Hukuk                            

 

Yrd. Doçent (17)  

 

 

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Teorisi                                      

Profesör (18)      

 

 

1

Pazarlama                                             

Profesör (1) (19)  

 

 

1

Uluslararası İlişkiler                             

Profesör (1) (20) 

 

 

1

Üretim Yönetimi                                  

Yrd. Doçent (1) (21)

 

 

1

Yönetim Bilimleri                                

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yrd. Doçent (1) (22)

 

 

1

Cevher Hazırlama                                

Profesör (1) (23) 

 

 

1

Nükleer Teknolojiler                            

Profesör (1) (24) 

 

 

1

Bilgisayar Yazılımı                               

Yrd. Doçent (1) 

 

 

1

Elektronik                                            

Yrd. Doçent (1) 

 

 

1

Mineraloji ve Petrografi                       

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yrd. Doçent     

 

 

1

Dil ve Konuşma Terapisi                     

 

TIP FAKÜLTESİ

Yrd. Doçent (25) 

 

 

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (İngilizce) (1) (26)

 

1

Göğüs Hastalıkları                                

Profesör (Türkçe) (1) (27)  

 

1

Göz Hastalıkları                                   

Profesör (İngilizce) (1) (28)

 

1

Histoloji ve Embriyoloji                       

Profesör (Türkçe) (1) (29) 

 

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi                       

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (30)

 

1

İç Hastalıkları                                        Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (31)                 1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları                                Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (32)                 1

Tıp Tarihi ve Etik                                              Yrd. Doçent (İngilizce)  (1) (33)             1

 

KANSER ENSTİTÜSÜ

Prevantif Onkoloji                                             Profesör (1) (34)                                              2

Temel Onkoloji                                     Yrd. Doçent (1) (35)                                          1

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

Müzikoloji                                                         Profesör (36)                                                 1

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

                                                               Doçent (37)                                           1

 

AÇIKLAMALAR

 

1-                 Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2-                 Alveoler kemiğin korunması ve konik ışıklı bilgisayarlı tomografi konusunda deneyimli olmak

3-                 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya programında doktora derecesi bulunmak ve bölge yönelimli mutagenez konusunda deneyimli olmak 4- Eczacılık Fakültesi mezunu ve Eczacılık Liderliği konusunda deneyimli olmak

5-                 Medikal Biyofilmler alanında çalışmalar yapmış olmak

6-                 Amerikan Kültürü, Edebiyatı ve Sineması konularında ders vermiş ve deneyimli olmak

7-                 Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının tümünü İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden almış olmak

8-                 Doçentlik unvanını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanından almış olmak

9-                 Doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanından almış olup Fen Bilgisi eğitiminde informel öğrenme üzerine çalışmaları olmak

10-             Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Danışman eğitimi alanlarında çalışmaları olmak

11-             Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesine sahip olmak 12-           Matematik eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri üzerine çalışmış olmak

13-             Matematik alanında doktora derecesine sahip olmak

14-             Drozofila genetiği çalışmış olmak

15-             Doğum – Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

16-             Şirketler Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında kapsamlı çalışmalar yapmış olmak

17-             Uluslararası Örgütler Hukuku üzerine çalışmış olmak

18-             Doçentlik unvanını Makroiktisat alanından almış olmak ve Maliye alanında çalışmaları bulunmak

19-             Doçentlik unvanını Pazarlama alanından almış olmak

20-             Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanından almış olmak

21-             İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak

22-             Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak 

23-             Killerin modifikasyonu ve Ni/Sr hidrometalurjisi konularında çalışmalar yapmış olmak

24-             Nükleer Mühendisliği bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve Nükleer Reaktör Termal – Hidroliği konusunda çalışmalar yapmış olmak

25-             Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış olmak, Ses Bozuklukları konusunda deneyimli olmak

26-             Aile tedavisi ve araştırma alanlarında Doçentlik sonrası 6 aydan uzun süreli yurtdışı deneyimli olması 27- Uyku Hastalıkları konusunda eğitim almış ve deneyimli olmak. Girişimsel bronkoloji konusunda eğitimli ve deneyimli olmak

28-             Pediatrik Oftalmoloji ve Pediatrik Glokom konularında yurtdışı eğitimli ve deneyimli olmak

29-             Tıp Fakültesi mezunu olmak, fakülte akreditasyonunda, ürogenital ve sinir sistemi konularında deneyimli olmak

30-             Nörolojik Bilimler doktorası yapıyor olmak

31-             Erişkin immünizasyonu konusunda deneyimli olmak, Tıp Eğitimi ve Bilişimi ve Tıp Eğitiminde program geliştirme alanlarında eğitim almış olmak

32-             Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı unvanını aldıktan sonra Yükseköğretim Kurumlarının Tıp Fakültelerinin ilgili Anabilim Dalında en az 2 yıl süreyle tam zamanlı olarak çalışmış olmak ve Adli Tıp alanında lisansüstü eğitim almış veya alıyor olmak

33-             Tıp doktoru olmak ve Tıp Tarihi ve Etiği alanında doktora derecesine sahip olmak

34-             Kanser epidemiyolojisi bilim uzmanı ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak

35-             Tıp doktoru ve Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, hayvan tümör modellerinde deneyimi olmak

36-             Etnomüzikoloji ve Türk Halk Müziği alanlarında deneyimli olmak

37-             Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

Habere İlişkili Dosyalar :
Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.