Bakanlık Onları Nöbete Dahil Ederse, Biz de Gönüllü Nöbet Tutarız
Bakanlık Onları Nöbete Dahil Ederse, Biz de Gönüllü Nöbet Tutarız
03 Haziran 2014 Salı - 12:05
A1
A2
A3
A4
Aile HekimliğiPaylaşım
22190 defa okundu
hemen-paylas sayfayı-yazdir
bakanlik-onlari-nobete-dahil-ederse-biz-de-gonullu-nobet-tutariz

Aile Sağlığı merkezinde bir hekim ve bir aile sağlığı elemanı olmak üzere iki kişilik ekip olarak aile hekimliği birimine bağlı nüfusun (ortalama 4000) tespitini yapmakta, nüfustaki kişilerin ...

Aile Sağlığı merkezinde bir hekim ve bir aile sağlığı elemanı olmak üzere iki kişilik ekip olarak aile hekimliği birimine bağlı nüfusun (ortalama 4000) tespitini yapmakta, nüfustaki kişilerin sağlık kayıtları, özlük bilgilerini yılda biz kez güncellemekte, 15-49 yaş kadınlara (ortalama 1000 kişi) 6 ayda bir ulaşıp üreme sağlığı, genel sağlık hizmeti verilmekye, günde ortalama 50-60 hasta muayene edilmekte, bağlı nüfustaki bebek-sağlam çocuk ve gebe izlemlerini yapılmakta, bağışıklama, aile planlaması, evde bakım, mobil nüfusa gezici sağlık hizmeti verilmekte, verem hastalarının doğrudan gözetim altında tedavisi sürdürülmekte, enjeksiyon, pansuman, kan alma, kanser tarama, idari yazışmalar ve günlük veri aktarımı yapılmaktadır. Kayıp kişilerin bulunması, defin ruhsatı işlemleri, adli nöbetler ve obezite izlemleri gibi sonradan gündeme getirilen belediye ve halk sağlığı müdürlüklerinin verdiği ek görevler de aile sağlığı merkezleri tarafından yürütülen görevler arasındadır.


Bu kadar yoğun iş yükümüz içinde yıllık izin, doğum izni, hastalık izni gibi en doğal izin haklarımızı yerimize imza ile vekalet edecek kişi bulmadan kullanamamaktayız eğer ki vekalet edecek kişi bulamazsak ücretimiz %50 oranında kesilmektedir. Ücretsiz doğum izni hakkımız olmayıp, yerimize vekalet bırakacak kişiler olmadığı için süt izinlerimizi kullanamamaktayız. İzin kullanmak için diğer birimin vekaletini imza karşılığı almak zorunda kalarak izin ve hastalık dönemlerinde ortalama 8000 kişiye hizmet vermek zorunda kalmaktayız.

Bizler yoğun iş yükü altında tükenmişliğe itilmişken torba yasanın 52. Maddesine istinaden ASM sağlık çalışanlarının hastanelere çekilerek başka bir kurumun iş yüküne ortak edilmesi planlanmış. Türkiye Halk Sağlığı Kurum başkanlığı tarafından ani bir şekilde yayınlanan Sağlık Bakanlığı’ndan Nöbetler Hakkında Genelge 2014/12 İl Halk Sağlığı Müdürlüğündeki yöneticiler tarafından suistimal edilmiş aile sağlığı merkezindeki görevimiz önemsenmeyerek nöbetler 16:00-24:00 arasında planlanmış olup saat 16:00’da nöbette olacak şekilde ASM’deki mesaimizden ayrılmamız istenilmektedir. Saat 24:00 da sona eren mesaide can güvenliğimiz, evimize ulaşım düşünülmemekte olup nöbetler bize bilgi verilmeden, evimize yakınlığımız göze alınmadan planlanmaktadır. Ulaşım için kolaylık talep ettiğimizde istersen hastanede kalabilirsin şeklinde tavır sergilenmektedir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki bizleri tutulacak nöbetten çok Sağlık Bakanlığı personelleri arasında yapılan haksızlık ve adaletsizlik üzmektedir.. Eğer ki ülkemizin ihtiyacı varsa 24 saatte çalışırız fakat bazıları kamu hastanelerinde üstelikte kendi kurumlarında nöbet tutmazken, ben bunca yıl idari görev yaptım hiç hastayla, enjeksiyon, pansumanla uğraşamam diyen sağlık çalışanları varken onlara değil de özveriyle çalışan, iş yoğunluğundan kendine, evine vakit ayıramayan, yasal olarak tanınan izin hakkını kullanamayan bizlere yüklenilmesi tükenmişliğe itmekte olup idareye küstürmektedir.

Birinci basamak sağlık kurumlarında personel yetersizliği sebebiyle aile sağlığı merkezlerinde görev yapmakta olan sağlık çalışanları yıllık izin,mazeret izni ,süt izni gibi yasal hakkı olan izinlerini dahi kullanamazken kurumların ayrı olduğu belirtilerek İkinci Basamak sağlık kuruluşlarından Birinci Basamak sağlık kuruluşlarına hiçbir şekilde sağlık çalışanı görevlendirilmemekte ve hiçbir destek verilmemektedir.

Sayın bakanlık yetkililerimiz sırasıyla; hastane kadrosunda bulunup başka kurumlarda çalışan, nöbet tutmayan, Kamu Hastaneler Birliğinde, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde, Halk Sağlığı Müdürlüğünde, Toplum Sağlığı Merkezinde (Sağlık evi, AÇSAP, VSD vb.) çalışan sağlık çalışanlarını görev ve şubelerine bakmadan nöbete dahil etse ve halen açık olduğunu belirterek bizi nöbete çağırsa çoğumuz gönüllülükle gideriz.


Ayrıca nöbet görevi sonrası tarafımıza nöbet izni verilmemekte ve her gün 50 üzerinde koruyucu sağlık hizmeti ve diğer aile hekimliği görevleri ile tarafıma kayıtlı ortalama 4000 nüfusa sağlık hizmeti sunmam gerekmekte ve fakat oluşan yorgunluk ve yıpranmışlık nedeni ile görevlerin yapılmasında ihmal ve kusurlar ortaya çıkabilecektir. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ile tarafıma verilen görevlerin yerine getirilmesi ile birlikte çok büyük bir iş yükü tarafımızdan yapılmakta ve bu nedenle de acil servis hizmeti sunumunda tarafımıza gerekli eğitim verilmediği gibi gerekli dinlenme hakkı da tanınmadığından büyük bir risk altında görev yapmamız emredilmektedir. Bu itibarla hizmetin sunumunda ortaya çıkması olası kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeni ile çok büyük zararların ortaya çıkmasının muhtemel olduğu açıktır.


Söz konusu çalışma düzeninin çalışma hayatını düzenleyen hiçbir uluslararası sözleşmeye uygun olmadığını belirtmekle birlikte ülkemizin taraf olmadığı ve ancak Anayasa’nın Başlangıç ilkeleri ile çağdaş medeniyetler seviyesinde hedef olarak emsal alınması gereken Avrupa Topluluğu Adalet Divanının yerleşik kararları doğrultusunda sağlık personelinin bu kadar uzun ve sağlıksız çalışma koşulları ile çalıştırılmasının hak ihlali niteliğinde olduğu açıktır. Söz konusu hak ihlali sadece yardımcı sağlık personeli hakkında olmayıp Anayasal sağlık hizmetinin kalitesizleşmesine yol açarak vatandaşların sağlık hizmetine erişim hakkının da ihlali niteliğindedir.


5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği uyarınca yapılan düzenleme ile aile sağlığı elemanlarına nöbet, ihtiyaç hali olmadan, ayda en fazla 8 saat ayda en fazla 8 saat verilebileceği düzenlenmiş olmasına karşın yapılan nöbet listesinde bu sürelerin üzerine nöbet görevi verilmiştir. Hakkımda yapılan yedek liste görevlendirmeleri ile aylık nöbet süresi yasa ile belirlenen azami sürelerin iki katına kadar çıkmaktadır. Asıl aile sağlığı elemanının nöbete gelmemesi halinde yedek aile sağlığı elemanının aktif nöbetçi olacağı tabii olup söz konusu husus ile zorla çalıştırma hükümlerindeki nöbet süreleri aşılmaktadır. Yasa ile yapılan düzenleme doğrultusunda 8 saat üzerinde gönüllülük hali, ihtiyaç ve zaruret hallerinin birlikte gerçekleşmesi halinde nöbet görevi verilebileceği düzenlenmişken anılan yasal düzenlemeye aykırı olarak işlem yapılması hukuka uygun değildir. Söz konusu husus Anayasa ile korunan dinlenme hakkının ve zorla çalıştırılma yasağının ihlalidir.


Sayın yetkililerimizden sahada Gerekli uzmanlar tarafından ASM’LERDE iş yükü analizinin yapılarak bizlere yeni görevler yüklenip, yüklenilmemesine bilimsel bir kurul tarafından karar verilmesini. Eğer ki nöbet zorunlu ise daha önce yayınlanmış olan Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı … Sayı: B.10.1.HSK.0.06.00.00/ 03.08.2012 , Aile Hekimlerine Nöbet Genelgesindeki belirtilen kriterlere istinaden yeni bir genelge yayınlanıp nöbet planlamamızın bu doğrultuda yapılmasını istiyor ve siz yasa koyucularımızın bizi mağdur etmeyeceğine inanıyoruz.


AİLE SAĞLIĞI MENSUPLARI DERNEĞİ (ASMED)

Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(2) Yorum Yapıldı
04 Haziran 2014 - 10:36
maasciya
Ne sacma soylemissin maasci. Saati 10 tl herkese nobet parasi. Sen tut benim nobeti saati 20 tl benden
03 Haziran 2014 - 11:37
maaş ne olacak?
Bahsettiğiniz kişiler nöbet tutsun.ancak sizin aldığınız aynı maaşı onlarada versinler.Böylece adalet olur.Para alıyorsanız ağlamadan nöbet tutacaksınız.