Anayasa Mahkemesi kararını Açıkladı
Anayasa Mahkemesi kararını Açıkladı
17 Mayıs 2014 Cumartesi - 13:27
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
anayasa-mahkemesi-kararini-acikladi

Anayasa Mahkemesinin Bursa Aile Hekimliği Derneği BURSAHED tarafından açılan davası ile gündemine alınan dava hakkında verilen karar hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Bursa Aile Hekimliği Derneği adına 2011 yılında açılan 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin birçok maddesinin iptali istemi ile açılan davanın Şubat ayında görülen duruşmasında; 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. maddesinin   Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirmesi ile söz konusu maddenin iptali istemi Danıştay 5. Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesine yapılmıştı.

5258 sayılı Kanun   “Madde 8-  Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları; çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralaması; aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemi ve sayıları; aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fizikî ve teknik şartlar; meslek ilkeleri; iş tanımları; performans ve hizmet kalite standartları; hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
 
Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,  Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Danıştay 5. Dairesi tarafından yapılan iptal başvurusu hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurul’unun 14.05.2014 tarihli gündeminde “5258 sayılı Kanun’un 8. maddesinin; 

1- İkinci fıkrasının ‘’…ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,…’’ bölümünün, Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

2- Birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının kalan bölümünün ESASININ İNCELENMESİNE,” karar verilmiştir.

Zira Anayasa Mahkemesi tarafından bu aşamada iki türlü karar verilebilir olup, birincisi talebin reddi diğeri de talebin esasının incelenmesidir.

Anayasa Mahkemesi tarafından 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. Maddesinin 2. Fıkrasında bulunan  ‘’…ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,…’’ bölümünün Anayasaya aykırılık iddiasını esasa girmeden reddetmiştir. Söz konusu kararın gerekçesi henüz açıklanmamış olmakla birlikte söz konusu madde bölümünün 10 yıl itibari ile anayasaya aykırılığı iddiası Mahkeme önünde ileri sürülemeyecektir.
Söz konusu ifade dışında kalan maddenin her iki fıkrasının da Anayasa’ya aykırılığı noktasında esasının incelenmesine ve buna göre bir karar verilmesine kanaat getirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. Maddesinin yukarıda belirtilen bölüm hariç her iki fıkrası da Anayasa’ya aykırılık noktasında bir karar verilmek üzere değerlendirmeye alınmıştır.

İyi çalışmalar dilerim,

Av. Arda AŞIK
AHEF Hukuk Müşaviri
 

AHEF 

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.