Ahi Evran Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
Ahi Evran Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
01 Temmuz 2016 Cuma - 09:55
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
ahi-evran-universitesi-20-akademik-personel-alacak

Ahi Evran Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak

 

                                                                                                                                 

              T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26.

Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan             Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri

(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

•      Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

•      Özgeçmiş

•      2 adet fotoğraf

•      Nüfus cüzdanı sureti

•      Askerlik durum belgesi

•      Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

•      Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

•      Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

•      Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/)  yer  alan   formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için  biri başlıca araştırma eserini içeren)  yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler  4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

ü  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

ü  Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.  

ü  Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

ü  İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme

Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

ü  Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev

yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.  

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Sıra NO

Ünvan

Derece

Adet

Birim

Açıklama

1

Doçent

2

1

Eğitim Fakültesi/İlköğretim

Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi

Anabilim Dalı/

İlköğretim Sosyal Bilgiler

Eğitiminde doçentliğini almış olup değerler eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.

2

Yardımcı Doçent

3

1

Eğitim Fakültesi/İlköğretim

Bölümü/İlköğretim Matematik

Eğitimi Anabilim Dalı/

İlköğretim ve lise matematik öğretmen adaylarının doğru ve ters orantılı ilişkileri anlamlandırmaları konusunda çalışma yapmış olmak.

3

Profesör

1

1

Fen-Edebiyat

Fakültesi/Moleküler Biyoloji Ve

Genetik Bölümü/

Balıklarda sitogenetik, filogenetik, genotoksik konularında çalışma yapmış olmak.

4

Doçent

2

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü/ 

Yüksek basınç altında yapısal faz dönüşümleri konusunda çalışma yapmış olmak.

5

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat

Fakültesi/Moleküler Biyoloji Ve

Genetik Bölümü/

Farmakoloji (Toksikoloji) Bilim

Alanında doçentliğini almış olmak ve moleküler toksikoloji ve kanser genetiği konusunda çalışma yapmış olmak.

6

Yardımcı Doçent

1

1

Fen-Edebiyat

Fakültesi/Antropoloji Bölümü/

Osmanlı arşiv vesikalarına göre II.Abdulhamit dönemi Osmanlı-

Ermeni patrikhanesi din ilişkileri ve Osmanlı döneminde Ermenilere verilen hak ve imtiyazlar konusunda çalışma yapmış olmak.

7

Yard ımcı Doçent

3

1

Fen-Edebiyat

Fakültesi/Moleküler Biyoloji Ve

Genetik Bölümü/

Pamukta yeni nesil küçük RNA dizileme ve biyoenformatik analizler ile mikroRNA karakterizasyonu ve Isı Şok Proteinleri ile mikroRNAlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8

Yardımcı Doçent

5

1

İktisadi Ve İdari Bilimler

Fakültesi/İktisat

Bölümü/İktisadi Gelişme Ve

Uluslararası İktisat Anabilim Dalı/

Kobi ihracat destekleri ve döviz kurlarındaki artış konularında çalışma yapmış olmak.

9

Yardımcı Doçent 

5

1

İktisadi Ve İdari Bilimler

Fakültesi/Maliye Bölümü/Mali

Hukuk Anabilim Dalı/

Muhasebe eğitiminde simülasyon tekniği üzerine çalışma yapmış olmak.

10

Yardımcı Doçent

5

1

İktisadi Ve İdari Bilimler

Fakültesi/Uluslararası İlişkiler

Bölümü/Uluslararası İlişkiler

Anabilim Dalı/

Siyaset ve Sosyal Bilimler bilim dalında doktora yapmış olmak ve sosyal teoride toplum ve ulus devlet kavrayışı konusunda çalışma yapmış olmak.

11

Yardımcı Doçent

3

1

Kaman Meslek

Yüksekokulu/Elektronik Ve Otomasyon Bölümü/Elektronik Haberleşme Teknolojisi Pr./

Au/PVA:Zn/nSi (MPS) yapıların hazırlanması ve temel elektriksel özelliklerinin ışık altında incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

12

Yardımcı Doçent 

3

1

Kaman Meslek

Yüksekokulu/Gıda İşleme

Bölümü/Gıda Teknolojisi Pr./

Patates, yer elması, şeker pancarı ve kırmızı pancar kabuğu ekstraktları ilaveli buzun, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarının muhafazası süresince (3±1ºC) duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

13

Yardımcı Doçent

3

1

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi/Makine Mühendisliği

Bölümü/Konstrüksiyon Ve

İmalat Anabilim Dalı/

TWİP çeliklerde ikizlenme mekanizmasının mekanik özelliklere etkisi ve DP ve TWİP çelikleri ile

alüminyum malzemelerin mekanik özellikleri ve şekillendirilebilme özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

14

Yardımcı Doçent

3

1

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi/Makine Mühendisliği

Bölümü/Konstrüksiyon Ve

İmalat Anabilim Dalı/

Elektro-Erozyon yöntemi ile delik delmede multi-fizik simulasyonu konusunda çalışmaları olmak.

15

Yardımcı Doçent

5

1

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi/Müzik Bölümü/

Ses eğitimi alan kadınların menstrual döngü - menstrual, folliküler ve premenstrual evre-ses özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

16

Yardımcı Doçent

5

1

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu/Bilgisayar

Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar

Programcılığı Pr./

Tersyüz sınıf modelinin akademik başarı, özyönetimli öğrenme hazırbulunuşluğu ve motivasyona etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

17

Yardımcı Doçent

5

1

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu/Bilgisayar

Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar

Teknolojisi Pr./

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının akademik başarı ve kavram yanılgısına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

18

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp

Bilimleri Bölümü/Tıbbi Patoloji

Anabilim Dalı/

Sitopatoloji ve tiroit patolojisi alanında çalışma yapmış olmak .

19

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi/Dahili Tıp

Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji

Anabilim Dalı/

Kardiyoloji alanında doçentliğini almış olmak ve hipertrofik kardiyomiyopati ve infektif endokardit  konularında çalışma yapmış olmak.

20

Yardımcı Doçent

4

1

Tıp Fakültesi/Dahili Tıp

Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji

Anabilim Dalı/

Orta/ciddi romatizmal mitral

darlığında sol atriyal apendikste trombüs formasyonunun demografik özellikler kullanılan ilaçlar ve hematolojik parametreler ile İlişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

 

Habere İlişkili Dosyalar :
Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.