657 devlet memurları kanununa 4/C ayarı!
657 devlet memurları kanununa 4/C ayarı!
31 Temmuz 2014 Perşembe - 15:53
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
657-devlet-memurlari-kanununa-4-c-ayari

Mecliste görüşülmesine devam edilen “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı”na eklenen bir madde ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesinde değişiklik yapılıyor.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesinde ne var?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde istihdam şekillerinden söz edilmektedir. Kamu hizmetlerinin; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceğinin ifade edildi bu maddede, bu istihdam şekillerine ilişkin bilgilere de yer verilmiştir.

Söz konusu maddenin (C) fıkrasında ise “Geçici personel” tarif edilmiş ve “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.” denilmiştir.

Kanun Tasarısına eklenen düzenleme

Milletvekilleri tarafından verilen önergeyle torba Kanun Tasarısına eklenmesi kabul edilen maddeyle, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine bir paragraf eklendi.

Eklenen paragraf şöyle: Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. 

Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Yeni düzenleme ne getiriyor

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C ) fıkrasına eklenen paragrafa göre;
-Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personelin de 4/C olarak istihdam edilebilmesi öngörülüyor.

-Bu şekilde görev yapacak olan personel, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek.

-Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

4/C olarak görev yapacak olan personelin tamamına değil de sadece özelleştirme uygulamalarından kaynaklı olarak atananlara ilişkin bir düzenleme yapılmış olması,  düzenleme kapsamına alınmayan 4/C personelde yeni bir üzüntüye sebep oldu.

Bu düzenlemeyle ilgili ne denmişti?

Torba Kanuna bu düzenlemenin eklenmesiyle ilgili olarak Meclis Genel Kurulunda AKP Grubu adına konuşan Mustafa ELİTAŞ özetle şunları söyledi: Şu anda 4/C kapsamında, özelleştirmeden dolayı, Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde bulunan havuzda 23 bin civarında işçimiz var. 

Bunların, daha önceki sürede, bize gelen sürede 10 aylık, 11 aylık sözleşme yapılıyor, ondan sonra 1 aylık ücretsiz izin, arkasından tekrar iş akitleri yenileniyordu. 2008 veya 2009 yılında yaptığımız bir düzenlemeyle bunların sözleşme süreleri 11 ay 27 güne çıkarıldı ve her gün sözleşmeleri yenilenmeye başlandı, ücretsiz izin kısmı ortadan kaldırılmış oldu. 

Bu önergeyle birlikte, Tekelden, başka yerlerden özelleştirmeden dolayı 4/C kapsamına girmiş, Devlet Personel Başkanlığının havuzunda bulunan, bir kısmı da başka yerlere yerleştirilmiş 23 bin civarındaki işçi kardeşimiz bundan sonra artık, iş akdim fesholur mu, olmaz mı kaygısına kapılmadan, İş Kanunu çerçevesinde veya 657 sayılı Kanun çerçevesinde herhangi bir hata yapmadıkları takdirde, emekli olana kadar iş akitlerinin devamıyla ilgili bir durum söz konusu olarak ortaya çıkıyor. Kaynak: kamu.net

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.